Annan information


Besök också:


Elektronisk Music, electron

 

Electro det är en förkortning på electro-funk eller electro-boogie. Det är en genre inom den elektroniska dansmusiken med influenser från TR-808 trummaskinen och funk samplaren. Skivor i genren har vanligtvis trummaskiner och tunga elektroniska ljud där man oftast inte använder sång. Men ibland så förekommer det även sång men den levereras oftast på ett ganska så uttryckslöst sätt med en elektronisk distorsion som vokodning eller talkboxing. Detta är den största skillnaden mellan electro och den tidigare framträdande genrer disko, där det elektroniska ljudet bara var en del av instrumenteringen.

Electrons våger

Efter diskomusikens nedgång under slutet på 1970-talet så flyttades electron fram sina positioner med både tyska och japanska electropop, med grupper som den tyska gruppen Kraftwerk och den japanska gruppen Yellow magi Orchestra, YMO influerade många. Det tidiga 1980-talet var electrons mainstream topp. Populariteten sjönk mot slutet av årtiondet för att under de sista åren på 1990-talet få en ny framgångsvåg.Så småningom klingade även den vågen av för att vid 2007 få en ny uppsving med subgenrer som electrocore och Skwee som hade utvecklats i både Sverige och i Finland.

Definitioner och kännetecken

Från starten, en av de definierande egenskaperna hos elektro ljudet var användningen av trummaskiner, särskilt Roland TR-808, som la den rytmiska grunden för spåren. Eftersom genren utvecklats så har datorer och olika samplare ersatt trummaskiner i den elektroniska musiken och används numera utav de flesta elektro producenter. Det är viktigt att notera, att även electron från 1980-talet och den moderna electron så har båda växte ut ur upplösningen av discon och är nu uppdelat i olika genrer. 

Classisk 1980-tals elektrotrummönster tenderar att vara en elektronisk emulering av breakbeats, med en synkad bastrumma där man vanligtvis använder en sorts klapp accent som en baktakt. Skillnaden mellan electro trumslag och breakbeats, eller raster, är att electron tenderar att vara mer mekanisk, samtidigt som breakbeats tenderar att ha mer av en människo-liknande känsla, som en levande trummis. Definitionen har dock något otydlig karaktär på grund av de olika användningar utav termen.

Roland TR-808 trummaskin kom ut på marknaden 1980 och som definierar den tidiga electro med det igenkännbara ljudet. 

Stactato är ett slående trumslag som tenderade att dominera electro, nästan uteslutande så tillhandahålls den av TR-808. Det är ett billigt sätt att producera ett trumljud. TR-808 användes oftast av producenter i den tidiga electro på grund av de möjligheterna den hade för bastrumman att generera extremt låga frekvenser. Denna aspekt av Roland TR-808 var särskilt tilltalande för producenter som vill testa sina spår på olika nattklubbar, som NYC: s Funhouse, där bastrummeljudet var avgörande för ett rekordstor framgång. Dess unika rytminstrument som handklapp, öppen eller stängd high-hat, klockspel och koskälla blev en integrerad del av electro ljudet. Roland TR-808 har uppnått en ikonstatus, så småningom så användes den på flera andra håll som en trummaskin. Genom att använda samplare så är Roland TR-808 fortfarande populär inom electro och andra musikgenrer i nutiden.